Yulia – Formula 1

Praca realizatorska oraz wsparcie producenckie podczas nagrań wokalu. Mix dokonany na dostarczonych przez aranżera śladach. 
Utwór zarejestrowany w Studio w Laskach.
Praca wykonana przy utworze:
– produkcja muzyczna utworu
– realizacja nagrań
– edycja nagranego materiału
– mix
– mastering